Vyhledávání církevních
obcí a oblastí

 

Zprávy / 26.02.2022

Modlící se a pomáhající ruce

Události posledních dnů na Ukrajině se nás hluboce dotýkají. To, co se děje, je nepochopitelné, přináší mnoho utrpení a bídy a vede k humanitární krizi, píše oblastní apoštol Jürg Zbinden v dopise sourozencům své pracovní oblasti. 

  Více
 

«Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všecky údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem. Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem.»


1. Korintským 12,12.13

 

Portrét

První církevní obce vznikaly koncem 19. století v oblastech s německy hovořícím obyvatelstvem. V roce 1938 byla v příhraniční krušnohorské obci Přebuz (Sauersack) nedaleko Nejdku založena první novoapoštolská obec. V letech 1947 až 1956 byla Novoapoštolská církev zakázaná, poté znovu povolena. Dnes je v ČR státem uznávanou církví a hlásí se k ní na 360 členů, kteří se scházejí v deseti církevních obcích. O církevní členy se po duchovní a organizační stránce stará apoštol Matthias Pfützner.

 

Bitte aktivieren Sie Javascript und nutzen Sie einen Browser der HTML5-Video unterstützt.

Novoroční projev 2023

 
 

Napište, prosím, výsledek početní úlohy: 6 + 6

*Povinné položky