Vyhledávání církevních
obcí a oblastí

 

Katechismus

Katechismus Novoapoštolské církve vyšel v roce 2012. Obsahuje základní informace o novoapoštolské víře a podává systematický výklad jejího učení.

 

 

Publikace zachycuje základní rysy křesťanské víry a poukazuje na zvláštnosti víry novoapoštolské.

Katechismus nepřináší odpovědi na všechny podrobné otázky, ale nabízí příležitosti k dialogu a zamyšlení nad otázkami víry a aktuálními tématy. Jeho český překlad zatím není k dispozici.

Katechismus
 

Katechismus

Anglické znění Katechismu Novoapoštolské církve je k dostání v knižní podobě v knihkupectvích a zájemci si ho mohou také bezplatně stáhnout z internetu jako aplikaci pro iOS nebo pro Android. Do češtiny zatím Katechismus nebyl přeložen.

Aplikace jsou k dispozici v angličtině, francouzštině, španělštině, portugalštině a němčině:

iOS App (k dostání v App Store)

Android App (k dostání v Google Play)

Katechismus v otázkách a odpovědích
 

Katechismus v otázkách a odpovědích

V roce 2015 vyšel ke Katechismu Novoapoštolské církve ještě «Katechismus v otázkách a odpovědích», který je rovněž k dostání v knihkupectvích nebo v elektronické podobě.

Katechismus v otázkách a odpovědích obsahuje ve zhuštěné podobě úplné znění katechismu a díky rozdělení na 750 otázek a odpovědí a snadno pochopitelným formulacím s jen několika málo odbornými pojmy je přístupný široké veřejnosti.

Aplikace jsou k dispozici v jazycích: angličtina, francouzština, španělština a němčina:

iOS App (k dostání v App Store)

Android App (k dostání v Google Play)