Vyhledávání církevních
obcí a oblastí

 

Impresum

 

Vlastník webové stránky

Novoapoštolská církev Švýcarsko
Neuapostolische Kirche Schweiz
Ueberlandstrasse 243
8051 Zürich
Schweiz

Telefon: +41 43 268 38 38
E-mail: redaktion@nak.ch


Vydavatel a osoba odpovědná za obsah

Jürg Zbinden


Redakce

Andreas Grossglauser


Pověřenec pro ochranu osobních údajů
E-mail: privacy@scna.ro
 

Výroční zpráva o výkonu práv podle § 7 odst. 1 písm. a) až d).
Novoapoštolská církev má oprávnění konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky podle zvláštního právního předpisu.
V roce 2022 byl uzavřen 1 církevní sňatek.
 

Následující webové stránky obsahují citáty a části dokumentů Mezinárodní Novoapoštolské církve a také úryvky z Katechismu Novoapoštolské církve.

Veškeré informace zveřejněné na těchto webových stránkách jsou určeny pro osobní použití. Vydavatel nenese žádnou odpovědnost za správnost nebo úplnost těchto informací. Údaje jsou nezávazné a nezakládají žádné povinnosti. Není povoleno jejich komerční využití, šíření nebo další zveřejňování, vyjma použití v rámci citace nebo na základě písemného povolení.

Použití kontaktních údajů zveřejněných v autorské tiráži nebo podobných informací, jako jsou zveřejněné kontaktní údaje: poštovní adresy, telefonní a faxová čísla, e-mailové adresy za účelem zaslání informací, není třetím stranám povoleno, pokud o to nejsou výslovně požádány.