Vyhledávání církevních
obcí a oblastí

 

«Také Ábel přinesl oběť ze svých prvorozených ovcí a z jejich tuku. I shlédl Hospodin na Ábela a na jeho obětní dar.»


1. Mojžíšova 4,4

 

Portrét

První církevní obce vznikaly koncem 19. století v oblastech s německy hovořícím obyvatelstvem. V roce 1938 byla v příhraniční krušnohorské obci Přebuz (Sauersack) nedaleko Nejdku založena první novoapoštolská obec. V letech 1947 až 1956 byla Novoapoštolská církev zakázaná, poté znovu povolena. Dnes je v ČR státem uznávanou církví a hlásí se k ní na 360 členů, kteří se scházejí v deseti církevních obcích. O církevní členy se po duchovní a organizační stránce stará apoštol Thomas Deubel.

 

Novoroční projev 2021 kmenového apoštola Jean-Luca Schneidera

 
 

Napište, prosím, výsledek početní úlohy: 5 + 5

*Povinné položky