Vyhledávání církevních
obcí a oblastí

 

Novoapoštolská církev od A do Z

Církev

Kristova církev má co do viditelné i neviditelné stránky následující čtyři znaky: jednota, svatost, všeobecnost a apostolicita. Tyto znaky církve se nazývají „notae ecclesiae“. V jednotlivých křesťanských společenstvích se projevují různým způsobem a různou měrou.

Nejvýrazněji se tyto znaky církve Ježíše Krista projevují tam, kde působí apoštolové: udělují živým a mrtvým tři svátosti a zvěstují Boží slovo se zvláštním zaměřením na brzký příchod Krista. Zde je budováno spasitelské dílo Pána. Tím je míněna část církve, v níž apoštolové působí a zprostředkovávají dary spásy, které slouží k přípravě prvotiny, Kristovy nevěsty.

K církvi Ježíše Krista patří lidé, kteří věří v Ježíše Krista a vyznávají Božího Syna jako svého Pána. Jsou pokřtěni ve jménu trojjediného Boha, Otce, Syna a Ducha svatého.