Vyhledávání církevních
obcí a oblastí

 

Novoapoštolská církev od A do Z

Emblém

Emblém je vizuálním poznávacím znakem Novoapoštolské církve a zároveň součástí její identity. Symbol kříže, slunce a vody odkazuje na křesťanskou církev. Hlubší význam nemá.

Církevní emblém má jako registrovaná značka mezinárodní právní ochranu a dodává církevním písemnostem oficiální charakter. V práci pro veřejnost přebírá funkci loga, které je spojováno s církví a umožňuje její identifikaci.

 

Evoluční teorie

Novoapoštolská církev nepovažuje evoluční teorii za vhodný výklad stvoření světa, protože tato teorie nebere v úvahu Boha jako Stvořitele. Co se týče evolučních vědeckých poznatků, tam žádný rozpor v porovnání s výpověďmi z Bible nevidí.

Církev vědomě rozlišuje mezi evoluční teorií a evolucí. Teorie jako věda sice popisuje zákony průběhu evoluce, nepřináší ale vysvětlení příčiny stvoření. Naproti tomu evoluce – tedy pokračující vývoj živé i neživé přírody – probíhá podle přírodních zákonů daných Bohem a není v rozporu s výpověďmi Písma svatého.

 

Eutanazie

Ten, kdo aktivně pomáhá druhému zemřít, to znamená, činí takové úkony, které vedou ke smrti umírajícího, překračuje páté přikázání. Pasivní pomoc při odchodu ze života, tedy neučinění opatření, která prodlužují život, se za přísných předpokladů za překročení pátého přikázání nepovažuje. Rozhodnutí o neučinění opatření prodlužujících život náleží v prvé řadě pacientovi samotnému. Chybí-li projev vůle umírajícího, lze toto rozhodnutí učinit po domluvě lékařů a rodinných příslušníků pouze po zodpovědném zvážení zájmů umírajícího.