Vyhledávání církevních
obcí a oblastí

 

Novoapoštolská církev od A do Z

Ježíš Kristus

Ježíš Kristus je pravý člověk i pravý Bůh: Má dvě povahy, lidskou i božskou.

Spása je možná jen skrze Ježíše Krista. Jen v něm mají lidé přístup ke spáse. „V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni“ (Skutky 4,12).