Vyhledávání církevních
obcí a oblastí

 

Novoapoštolská církev od A do Z

Zapečetění | Svaté zapečetění

Svaté zapečetění je svátost, při níž věřící přijímá dar Ducha svatého vkládáním rukou a modlitbou apoštola. Stává se dítětem Boží a součástí prvotiny. Svatý křest vodou a Svaté zapečetění jsou dvě různé svátosti. Úzce však spolu souvisejí: Přijetím obou svátostí dochází ke znovuzrození z vody a Ducha. Svatý křest vodou předchází svatému zapečetění.

 

Život, začátek a konec

Lidský život začíná oplodněním vajíčka a končí mozkovou smrtí. Je třeba ho chránit a nikoliv aktivně ukončit. Okamžik vzniku duše a okamžik, kdy duše opouští tělo, nelze jednoznačně určit. Co se týče ochrany lidského života, vychází církev z toho, že duše vzniká v okamžiku oplodnění vajíčka a končí mozkovou smrtí.