Vyhledávání církevních
obcí a oblastí

 

Novoapoštolská církev od A do Z

Genová terapie

Novoapoštolská církev schvaluje přírodovědný výzkum v souladu s Božím úkolem: naplňte zemi a podmaňte si ji. Rámec pro tento úkol je stanoven v Desateru přikázání a v Ježíšově evangeliu. Důležitou součástí je také absolutní úcta k lidskému životu v celé jeho rozmanitosti.

Vzhledem k rychlému vývoji biotechnologického odvětví lze stanovit pouze základní stanoviska k jednotlivým oblastem.

  • Odmítáme výrobu a spotřebu lidských embryí pro vědecké účely.
  • Dále odmítáme vytváření kopií genetického materiálu jednoho konkrétního organismu (reprodukční klonování). Odmítáme rovněž produkci klonovaných tkání k terapeutickým, resp. výzkumným účelům, pokud jsou za tímto účelem používána embrya.
  • Somatickou genovou terapii v zásadě přijímáme. Rozhodující je zde především zdravotní riziko. Zásah do genomu zárodečných buněk, který má nepřehlédnutelné účinky i na budoucí generace, je z etického hlediska nepřijatelný.