Vyhledávání církevních
obcí a oblastí

 

Novoapoštolská církev od A do Z

Hřích

Hřích je všechno, co odporuje Boží vůli a příčí se Boží povaze, tedy veškerá slova, činy a myšlenky, které jsou v rozporu s Boží vůlí a povahou. Hříchem také je, když záměrně nečiníme dobro (srov. List Jakubův 4,17). Každým hříchem se člověk proviní vůči Bohu. Hřích je absolutní, nelze jej relativizovat. Odlučuje od Boha.

Naproti tomu je ale možné vycházet z toho, že Bůh bude lidské provinění pramenící z hříchu hodnotit ve své spravedlnosti a ve svém milosrdenství odlišně.