Vyhledávání církevních
obcí a oblastí

 

Novoapoštolská církev od A do Z

Dědičný hřích | prahřích

Dědičný hřích (prahřích) je stav odloučení člověka od Boha (Boží odcizení), k němuž došlo v důsledku prvotního hříchu. Od prvotního hříchu jsou všichni lidé zatíženi hříchem (srov. 1. Mojžíšova 3,20, Žalm 51,7 a Římanům 5,12.18.19). Každý člověk je tedy hříšníkem ještě před tím, než začne jednat a myslet.

 

Duch svatý

Duch svatý je pravý Bůh. Je třetí božskou osobou, která je spolu s Otcem a Synem uctívána jako Pán a Bůh. Duch svatý vychází z Boha, Otce a Syna. Duch svatý žije věčně ve společenství s nimi a jako oni působí univerzálně.

Je třeba rozlišovat mezi Duchem svatým jako božskou osobou a Duchem svatým jako obdarováním Božím. Duch svatý jako obdarování Boží je dar Boha a moc, která vychází z trojjediného Boha. Věřící, který tento dar přijme, bude zároveň naplněn Boží láskou. Pokřtění, kteří přijmou Ducha svatého jako Boží dar, se stanou zároveň dětmi Božími.